Eğitmen: Tilbe Göksun

Kişisel web sayfası: http://www.tilbegoksunyoruk.com

Dil ve Biliş Laboratuvarı web sayfası: https://lclab.ku.edu.tr/

Hedef Kitle: Lise 3-4 öğrencileri ve üniversite 1. sınıf öğrencileri

Kontenjan: 25 katılımcı

Tarih: 23 Eylül 2021 Perşembe, 19.00 – 20.30

Dersin İçeriği:

Dil ve düşünce arasındaki ilişki uzun zamandır filozofların, dil bilimcilerin, bilişsel bilimcilerin ve psikologların üzerinde tartıştığı bir konudur. Dil ve düşünce etkileşiminde sorulan temel soruların başında konuştuğumuz dilin farklı düşünce sistemlerini nasıl etkilediği gelmektedir. Bu derste dil ve düşünce etkileşimine farklı bilişsel süreçler, değişik yaş grupları ve dilde oluşan bozulmalarla düşünce arasındaki ilişki üzerinden yaklaşacağız. Yapılan araştırmalardan sunulan somut örneklerle dil ve düşünce üzerine tartışmalar yapılacaktır.

Katılımcılara katkı:

Katılımcılar bilişsel süreçlerin önemli bir parçası olan dil mekanizmaları ve dilin diğer bilişsel süreçler ile ilişkisi üzerine bilgi edinecektir. Alanda yapılan farklı deneysel çalışmalar hakkında tartışacak ve dil-düşünce etkileşimi üzerine farklı sorular sorabilecektir.

Notlar:

Ders tek bir seans olacaktır. Seminer formatında olması planlandığından katılımcıların aktif katılımı beklenmektedir. Anlatılan konular üzerine tartışma yapılacak ve katılımcıların düşünceleri sorulacaktır. Ek bir okuma yapılması gerekmemektedir.

Son Başvuru Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı

Başvuru Sonuçların Açıklanması: 17 Eylül 2021 Cuma

Ders ücretsizdir. Derse katılmak için başvuru zorunludur.