Geometri

Lisede 4 yılda yapılmaya çalışalan geometriyi senelere bölmeden bir bütün halinde ve temellerine inerek çalışacağız. Temel amaç Öklid geometrisini anlamak ve ilerde lineer cebir çalışmak isteyecek öğrencilere gerekli geometrik sezgiyi kazandırabilmek.

Kriptoloji

4 haftalık bu derste Sezar’ın haberleşmek için kullandığı şifreleme sistemlerinden, IBM’in Lucifer algoritmasına; enigmadan, e-postaların nasıl şifrelendiğine; internetteki kimliklerimizin nasıl birbirine karışmadan haberleşip güvenliklerinin sağlandığına (bazen de sağlanamadığına) kadar birçok konu üzerine konuşacağız. Ancak bunları sadece popüler bir dille değil, matematiksel alt yapılarını oluşturup nasıl çalıştıklarını inceleyeceğiz.

Felsefede ve Bilimde Düşünce Deneyleri, Puzzle ve Paradokslar

Bilimsel yöntemde deney en temel bileşenlerdendir. Tabii puzzle ve paradoksların bilimi geliştirmedeki yerlerini de yadsıyamayız. Peki ama fiziksel olarak uygulamadan deney yapabilmek mümkün müdür? Eğer mümkünse bu yöntem de bilimde değerli midir? Einstein’a sıkça ithaf edilen “düşünce deneyi” konseptinin aslında ne kadar eski bir gelenek olduğundan başlayarak, bilimde ve düşüncede ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız. Fermi’nin “abi nerede bu millet?” serzenişinden başlayıp, Mary’nin odasına, Euthyphro’ya, Mahkum ikilemine, Pegasus’un kanatlarına, Zeno’ya, troleybüslere, Çin Odası’na, Russell’a, Frege’ye, Hilbert’e hatta belki de Cantor’a felsefik bir bakış açısıyla göz atacağız. Bilgili olmanın değil, ilgili olmanın esas olacağı bu eğitimimize başvurularınızı bekliyoruz.