Selam!

bir nevi akademi, not kaygısı güdülen ve tek odak noktasının bu olduğu geleneksel eğitim sistemlerine sıkışmış öğrencilere önceliğin sadece öğrenmek olduğu bir alternatif yaratmak için gönüllü öğrenci ve eğitmenler tarafından oluşturulan kâr amacı gütmeyen bir girişimdir. 


Aynı zamanda bir nevi akademi, Birleşmiş Milletler’in 2016 yılında belirlediği Sürdürebilir Kalkınma Amaçları’ndan (SKA), Nitelikli Eğitim ve Eşitsizliklerin Azaltılması amaçlarına katkı sağlamayı da amaçlar. 


bir nevi akademi olarak kapımız eğitim sistemleriyle yetinmeyip birçok alanda ders alıp o alanlarda derinleşmek isteyen bütün öğrencilere ve bu amaçlarımıza destek olmak isteyen bütün gönüllü eğitmenlere açık. Öğrenip/öğretip kendinizi veya bir şeyleri geliştirmek istemeniz yeterli.